Thơ: Màu kỷ niệm

10:03 | 02/09/2015
Nguyễn Anh dũng
Phật Đạo Online:  Xuân về nuốc tiếc giấc mơ hoa

Còn nhờ hay quên khúc nhạc xưa

Bến cũ ngậm ngùi bài biệt khúc

Đò chiều dang dở bài tình ca

Dư âm hạ trắng buồn duyên phận

Hoài cảm phận hồng xót kiếp

Lệ đá xanh phai màu kỷ niệm

Vết lăn trầm xua bóng chiều xưa 

Các tin cùng chủ đề: