Thơ: Đáo Bỉ Ngạn

10:03 | 02/09/2015

Phật Đạo Online: Ông bà ta ngày xưa thường có câu "Nhân chi sơ tính bản thiện" Nhưng con người trải qua bao năm dòng với cuộc đời, bao thăng trầm đã xô đẩy bước chân trên đường đời, biết đâu là bến đỗ an toàn, đâu là sóng dữ. Cho đến khi ngoảnh nhìn lại cuộc đời thì mái tóc đã bạc màu. Bài thơ “Đáo Bỉ Ngạn” sẽ nói lên đôi điều với những ai muốn trở về bến xưa.   

Nầy em,

Hãy đi cùng tôi đến bờ bên kia,

Nơi không còn tham, sân, si, thù hận...

Nơi thanh lọc thân tâm, hành tập Đạo nhiệm mầu

Thoát bỏ uế trược, ưu phiền, xa rời ngã chấp

Lìa đoạn sông Mê, Tâm Từ rộng mở

Quán Vô Ngã, Vô thường về vạn vật, sinh linh

Dứt bỏ Vô minh cho Giác tánh hiện hình
 
Nầy em,

Hãy đi cùng tôi qua Bờ Bỉ Ngạn

Để mãi bình yên vui sống trong đời.
 
                                          Theo Vạn Hạnh

 

Các tin cùng chủ đề: