Tổng thư ký Phật giáo Hàn Quốc phục vụ bữa ăn cho người cao tuổi

22:46 | 29/10/2015

Thích Vân Phong

Phật Đạo Online: Nhân dịp xuân Tân Mão (2011) tại Trung tâm phúc lợi xã hội Thành phố Seoul, ngài Tổng thư ký Phát Giáo Hàn Quốc đã cùng chư tôn đức Tăng già Thiền phái Tào Khê (Joye) đến viếng thăm và đích thân Ngài đã phục vụ   bữa ăn và chia sẻ, cầu nguyện tăng long phúc thọ cho các cụ cao niên. Sau bữa ăn Ngài Tổng Thư ký đã chia sẻ, đàm đạo với các thành viên trong đoàn.

Trung tâm phúc lợi xã hội này lớn nhất Quốc gia do Thiền phái Tào Khê (Joye) sáng lập chăm sóc mỗi ngày cho hai ngìn người cao niên.

Chuyến viếng thăm này của ngài Tổng Thư ký cùng chư tôn đức Tăng già Thiền phái Tào Khê (Joye) đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các cụ cao niên. Sau khi ra về Ngài Tổng Thư ký khuyên các cụ siêng niệm Phật, nguyện sau khi mãn báo thân đều sinh về an dưỡng quốc (Thế giới Cực Lạc).

                                                                              Theo Đạo Phật ngày nay