Những dòng di thư của Thánh Kyabje Trulshik Rinpoche dành cho Phật tử Việt Nam

10:03 | 02/09/2015
Phật Đạo Online: Trước khi viên tịch, Thánh Kyabje Trulshik Rinpoche vẫn nhớ tới Phật tử Việt Nam. Việt Nam luôn ở trong trái tim của Ngài. Mỗi khi thấy Phật tử Việt Nam là ánh mắt Ngài rất vui, ánh mắt hiền từ của Người Cha vĩ đại khắc sâu trong ký ức những Phật tử được đến đảnh lễ Ngài. Kể cả những Phật tử Châu Âu, Phật tử Phương tây cũng cảm nhận như vậy.

Ngài từng nói với những hàng đệ tử của mình :
 
-  Nếu con muốn nhận ra Bậc Thầy,
hãy quán sát thật kỹ càng
 
Nếu con muốn theo đuổi Giáo Pháp,
hãy thiền định về  lẽ Vô Thường
 
Nếu con muốn thực hành Pháp,
hãy thực hành Lòng Từ và Bi
 
Nếu con muốn nhận ra Tri Kiến Tánh Không,
hãy nhìn thẳng vào những tuồng huyễn mộng!
 
Trong suối nguồn yêu thương của Thánh Kyabje Trulshik Rinpoche, Ngài đã dành riêng cho Phật tử Việt Nam những lời dặn dò mà qua di thư do Ngài Tulku Pema Wangyal Rinpoche đọc như sau :
 
-  Cho dù các bạn có tiền muôn – bạc vạn, tôi tự hỏi liệu chúng có thực sự có ích cho hạnh phúc của các bạn?
 
Trong khi đó, cho dù đời này bạn chưa có kết nối Pháp với Kyabje Trulshik Rinpoche, nếu bạn nghĩ tưởng – cầu nguyện tới Ngài, sự gia trì của Ngài sẽ tới ngay tức khắc. Cho dù đời này, bạn chưa được gặp Kyabje Trulshik Rinpoche, nếu những ngày này, bạn tới tu viện thiêng liêng này, mảnh đất thiêng liêng này, đảnh lễ Thánh Thân của Ngài, thì do sự ban phước vĩ đại của Kyabje Rinpoche, nó sẽ trở thành Nhân duyên vô cùng to lớn cho Hạnh phúc của bạn. Không chỉ trong đời này, mà cho tất cả những đời kế tiếp!

(TulKu PeMa WanGyal RinPoChe, JigMe KhyenTse RinPoChe cùng với MinLing KhenChen RinPoChe là 3 vị RinPoChe mà KyabJe TrulShik RinPoChe đã tin tưởng, ủy thác cho các Ngài chăm sóc các đệ tử và dòng truyền thừa tại Việt Nam sau khi  Ngài viên tịch. Đoàn Việt Nam đã nhận được lời chỉ dụ này từ vị thị giả thân cận của KyabJe TrulShik RinPoChe).
 
Ngài Tulku Pema Wangyal Rinpoche đọc tiếp :
-  Thánh Tăng KyabJe TrulShik RinPoChe viên tịch không chỉ là một tổn thất to lớn cho các bạn Phật tử Việt Nam, cho chúng sinh Việt Nam mà là một tổn thất to lớn cho Phật giáo toàn thế giới và hết thảy chúng sinh trên cõi Ta-Bà này.
 
Tuy nhiên, các bạn phải luôn nhớ rằng, KyabJe  TrulShik RinPoChe không phải là một người thường mà Ngài là hóa thân của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, là một trong Ngũ Trí Như Lai Phật. Vì Ngài là hiện thân của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật cho nên Ngài sẽ còn hướng dẫn chúng ta qua rất nhiều kiếp nữa. Ngài đã hiện thân giúp đỡ chúng ta qua suốt nhiều thế kỷ. Chẳng hạn như, Bồ Tát ShanTaRakShiTa, người đã mang kinh điển sang Tây Tạng là một hiện thân của KyabJe  RinPoChe.  Ngài cũng chính là đại dịch giả VaiRoChaNa. Ngài đã tái sinh vào cả 4 trường phái Tây Tạng: NyingMa, Kagyud, GeLug, SaKya. Trong truyền thống NyingMa, Ngài tái sinh thành Bậc Toàn Tri LongChenPa. Tôi tin chắc rằng KyabJe RinPoChe TrulShik cũng đã hiện thân ở Việt Nam nhiều lần dưới nhiều hình tướng khác nhau. Đó là do hạnh nguyện Bồ Tát của Ngài để làm lợi lạc chúng sinh.

 
Tôi sẽ hỏi các bạn một câu hỏi: "Liệu có ai khi tuổi đã 80, lại có dự định xây cho riêng mình một ngôi chùa mới không?" Chẳng ai làm thế cả, phải không? Thực ra, KyabJe  RinPoChe xây ngôi chùa mới này cho tất cả hữu tình chúng sinh. Ngài xây cái chùa này rồi, thì trong tương lai, Ngài sẽ tái sinh trở lại để tiếp tục dẫn dắt tất cả hữu tình chúng sinh.
  
 Những lời nhắn nhủ cuối cùng mà tôi nhận được từ KyabJe  RinPoChe là: " Các con, đừng lo lắng! Đừng lo lắng gì cả! Vì hạnh nguyện của ta là "Hư không còn, chúng sinh còn thì hạnh nguyện giúp đỡ chúng sinh của tôi vẫn còn. Tôi sẽ liên tục không ngừng tái sinh để dẫn dắt tất cả chúng sinh tới khi Giác Ngộ". Những lời cuối cùng mà KyabJe  RinPoChe nói với tôi rằng: "Hãy nói với những đệ tử của tôi, với những người có kết nối với tôi: Hãy cố gắng có một trái tim tốt lành. Hãy cố gắng tu tập tinh tấn, để ngày một tử tế hơn, tốt hơn! Hạnh phúc và hạnh phúc hơn! Hãy luôn nghĩ làm sao để có thể giúp ích cho người khác!"

 
Với tất cả những người đã nhận Giáo Pháp từ KyabJe TrulShik RinPoChe, đứng trên quan điểm của Pháp Giới thì trong không có khái niệm sinh và tử, không có đến và đi.  Những Bậc Giác Ngộ, đã đạt đến trạng thái Pháp Thân Phật, không còn  hi vọng và sợ hãi! Nếu bạn cho rằng có sự chết ra đi, rồi tái sinh-trở lại thì đó là sự hiểu biết không đúng đắn. Vì Ngài luôn ở cùng tất cả chúng sinh, không bao giờ rời bỏ họ dù chỉ trong một phút giây!
 
Vào ngày trăng rằm, là ngày tốt lành của Tây Tạng, mọi người sẽ nhận được sự ban phước gia trì của Ngài. Và tôi sẽ thực sự biết ơn nếu mỗi người trong các bạn đều tới đây (vào ngày đó).  Nghĩ tưởng rằng tới viếng thăm, đảnh lễ, cúng dường Thánh Thân của một Bậc Đạo Sư Giác Ngộ là một ý niệm vô cùng tốt lành. Không chỉ nghĩ mà các bạn đã tới đây, thật là một thiện hạnh không thể nghĩ bàn!
 
Trong những ngày tới đây, các bạn nên  hành hương tới những Thánh địa như Đại Bảo Tháp BouDha, Đại Bảo Tháp  Swayombu v.v. Các bạn có thể đi kinh hành, đốt đèn, cầu nguyện. HÃY LIÊN TỤC CẦU NGUYỆN TỚI KYABJE TRULSHIK RINPOCHE!

 
Hãy cầu nguyện rằng tất cả các nguyện ước của KyabJe TrulShik RinPoChe đều trở thành hiện thực. KyabJe RinPoChe  không có nguyện ước nào khác hơn là giải thoát cho hết thảy hữu tình chúng sinh và đem đến an bình cho mỗi chúng ta và đem lại hòa bình cho toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện như vậy!
 
Đứng ở bình diện tương đối mà nói, KyabJe RinPoChe viên tịch, đối với bản thân tôi cũng là một mất mát lớn vì KyabJe RinPoChe là hiện thân tất cả các Bậc Thầy của tôi. Nhưng, đứng ở quan kiến tuyệt đối, thì KyabJe RinPoChe hiện diện khắp mọi nơi.
 
Thật là một điều lớn lao khi các bạn đã hiện diện ở nơi đây. Tôi cảm ơn tất cả các bạn!
 
Tôi đã thông báo tới Văn Phòng của Đức Dalai Lama và các Bậc Đạo Sư để làm lễ cầu nguyện tới KyabJe RinPoChe. Tôi cũng thông báo tới các tu viện ở tất cả các dòng phái khác nhau cùng cầu nguyện để các nguyện ước của KyabJe RinPoChe đều trở thành hiện thực.
 

 
 


 
Tôi tin tưởng rằng KyabJe RinPoChe sẽ trở lại thế gian này trong một thân vật lý trong vòng 3 năm! Và khi đó, chúng ta sẽ cùng làm một buổi lễ lớn, để đón mừng Ngài trở lại, được không các bạn? Đó là tôi nói đến bình diện vật lý, còn ở bình diện tuyệt đối, Ngài ở khắp mọi nơi trên khắp thế gian này. Vì thế tất cả chúng ta hãy cầu nguyện nhiệt thành tới KyabJe TrulShik RinPoChe!
 
Cảm ơn vì các bạn đã đến! Cảm ơn, cảm ơn các bạn!
 
- Thấm nhuần những lời vàng mầu nhiệm của Thánh Kyabje Trulshik Rinpoche, sau khi Ngài viên tịch, mỗi khi đoàn Phật tử Việt Nam trở về Tu viện đảnh lễ trước linh ảnh của Ngài là nước mắt lại tuôn trào trước ánh mắt từ bi dịu dàng của Ngài.
Nguyện cầu mong Thánh Kyabje Trulshik Rinpoche sớm tái sinh để tiếp tục dìu dắt chúng con tu tập tiến xa hơn, để chúng sanh được an lạc thanh tịnh.