Thiền định

Những mảnh thiền

01:21 | 26/06/2016

Phật Đạo Online Thiền đóng vai trò gì trong việc loại trừ các tác động của ký ức Chân thiền có nghĩa là sự vắng mặt của người thiền và cái được thiền sự vắng mặt của tương quan chủ thể đối tượng ...

Thiền Như Thuốc Chữa Bệnh

10:03 | 02/09/2015

Huỳnh Kim Quang Phật Đạo Online Paturel Amy chuyên viết về các đề tài sức khỏe cân bằng trọng lượng cơ thể thức ăn rượu và du lịch cho nhiều thành phần độc ...

Thiền với lời khuyên của bác sĩ

10:02 | 02/09/2015

BS Nguyễn Thị Nhuận Phật Đạo Online Thiền là một phần quan trọng trong việc thực hành của một Phật tử Nhưng để có được những ích lợi của Thiền người ta không cần phải là một Phật tử ...

Chữ Thiền trong đời sống Phật tử

10:02 | 02/09/2015

Phật Đạo Online Đây là 10 câu thơ hay về Thiền đậm chất văn học chích dẫn từ lời giảng của các tu sĩ trong và ngoài nước đã được tác giả phát tâm sưu tầm và lựa chọn hình ảnh kết hợp để chữ Thiền thêm ...

Nhật ký hành hương 6: Tu Học Làng Mai - Lộc Uyển

10:02 | 02/09/2015

Trần Kiêm Đoàn Đại Ẩn Sơn Lộc Uyển Tự Escondido California Phật Đạo Online Những luận đề hành thiền của Làng Mai đã tạo ra nhiều ý kiến khác nhau Thiền Làng Mai có khuynh hướng tìm tĩnh ...