Thờ Hoàng Thần tài (Hoàng tài bảo Dzambala) trong Phật giáo Kim Cang Thừa

23:17 | 17/01/2020

Phật Đạo Online: Thần Tài Bảo là sự hóa thânh của Đức Quán Âm

Trong khu đất thiêng nơi Đức Phật Bổn Sư thành đạo, thủa ấy nơi này quang cảnh hoang sơ vắng lặng. Trong một lần Đại sư Atisha, đang nhàn tản đi trong khuôn viên Bồ đề Đạo tràng thì chợt thấy một ông lão sắp chết vì đói. Ngài Atisha thương cảm với tình cảnh của ông lão nhưng chẳng có chút thức ăn nào để giúp ông. Ngài Atisha quyết định cắt thịt của mình cho ông lão ăn. Thế nhưng ông lão từ chối mà rằng: “Thưa Ngài, Ngài là một Tăng sĩ, con thà chết chứ không thể ăn thịt của một vị Đạo sĩ được?” Và ông lão kiên quyết từ chối.

 

Đại sư rất buồn nhắm mắt im lặng vì chưa có cách nào khác giúp ông lão đang hấp hối. Bất ngờ, từ tầng cao xuất hiện vầng hào quang tỏa xuống nơi hai người. Ngài Atisha và ông lão ngẩng lên thì thấy Đức Quán Âm trong hình tướng Thiên thủ Thiên nhãn (Nghìn mắt, nghìn tay). Cả hai người chưa kịp hiểu gì thì Đức Quán Âm truyền rằng: “Này Atisha. Ta sẽ hiện thân thành một vị Phật có Pháp hiệu là… Dzambala. Phật Dzambala có lòng từ bi sẽ giúp những chúng sinh nghèo khó giống như Ngài”.

 

Đức Quán Âm giảng rằng: Thân tướng Phật Dzambala là màu vàng có ý nghĩa cho sự vương giả, sang trọng. Nhưng Phật Dzambala chỉ ban phước cho ai có tâm từ bi, nhất tâm cầu nguyện vì chúng sinh. Ai hành trì theo tâm Pháp của Ngài - cũng là cách cầu thỉnh ngài gia trì sẽ trưởng dưỡng tâm đức thì người đó sẽ là người có giác ngộ, sẽ được Phật Dzambala ban phước trở thành người giàu có.

 

Đức Dzambala được tôn tượng bằng đồng ở Nepal

 

Ngày nay, các Phật tử mỗi khi cầu nguyện Phật Dzambala đều dâng cúng sữa hoặc nước và hoa quả.

 

Đức Phật Dzambala trong tranh Thangka Tây Tạng

 

Mỗi Phật tử sau khi nhận được sự Cát tường của Ngài đều phát tâm từ bi làm từ thiện, giống như Ngài Atisha đã từng xẻ thịt mình để cứu người khác và đã được Đức Quán Âm động lòng phát triển lòng từ bi hóa thần thành Phật Dzambala để cứu độ chúng sinh nghèo khổ.

 

Nếu không có bài Pháp của Ngài để trì niệm thì có thể nguyện mật chú của Ngài.

 

Mật chú của Đức Phật Dzambala: Om Dzambala Zalen Draye Soha

 

Có thể niệm 3 lần trở lên, hoặc 108 lần. Càng nhiều lần thì nguyện lực càng mạnh.