Thụy Điển: Giá trị ngày xuân trong chùa Đại Bi Tâm I

21:43 | 12/02/2020

Tsultrim Wangmo

Ảnh: Ngà - Thủy

Phật Đạo Online: Ngày tết cổ truyền Việt Nam bao giờ cũng làm xốn xang tinh thần người tu hành thăng hoa những nét nhạc tâm tịnh để đến chùa thành kính dâng hương, hoa và lễ, lạy Phật.

Hàng chục năm qua, chùa Đại Bi Tâm I đã giống như mái ấm thứ hai của Phật tử. Nơi đây ấm cúng tình đạo hữu trong những buổi cầu nguyện dưới ánh đạo thiêng, Tiếp tục được học thấm đẫm giáo lý Phật Pháp từ người thầy trụ trì, đấng truyền cảm tâm linh thiêng liêng của Kinh điển Phật Pháp.

 

Cung kính dưới ánh đạo thiêng

 

Thuận thành trước Tam Bảo

 

Với Phật tử chùa Đại Bi Tâm I, thượng tọa Thích Phật Đạo là một sư phụ đặc biệt mà Phật tử đầy đủ duyên mới gặp được để tu học Chánh Pháp.

 

Ấm cúng những lời tác bạch của các Phật tử

 

Đón xuân dưới mái chùa cũng là dịp Phật tử tri ân sư phụ của mình. Một vị Thượng tọa đã trọn đời dành tâm huyết truyền Phật Pháp cho chúng sinh.

Có những người mới đến chùa từ lúc hoàn cảnh khó khăn, nương nhờ Phật Pháp trau giồi lòng bi mẫn, sống và làm ăn theo lời Phật dạy, kinh tế gia đình ngày càng khá giả, cho đến nay trải qua hàng chục năm vẫn bền chí theo Thượng tọa Thích Phật Đạo bảo vệ chùa, bảo vệ con đường Chánh Pháp.

 

Những Phật tử bền chí dưới mái chùa Đại Bi Tâm I hàng chục năm qua

 

Tình đạo hữu càng thêm giá trị

 

Gia đình Phật tử 

 

Đó là những tấm lòng tri ân giàu ý nghĩa khó tả bằng lời. Từng gia đình Phật từ, từng người Phật tử biểu hiện chân giá trị nhất là thành tâm quỳ dưới Phật Đài nguyện trọn đời theo chân Phật, trọn đời hưởng hạnh phúc dưới mái chùa Đại Bi Tâm I. 

 

Các Phật tử nhận quà xuân từ Thượng tọa Thích Phật Đạo 

 

Dâng lời ca tri ân các đấng thiêng liêng

 

Đội múa lân, rồng hân hoan sau khi hoàn thành mục biểu diễn phục vụ đồng đạo

 

Nắng xuân quện gió lành, tiếng chuông chùa rung trong không gian, âm vang tiếng kinh cầu cung nghinh các đấng Chư Thiên từ khung trời thiêng liêng thị hiện về chùa trụ thế chứng minh cho những lòng thành của các Chư Tôn – Tăng – Ni và Phật tử. Đó chính là giá trị của những ngày đầu năm đến tụng kinh ở chùa.