Ngựa trắng Lungta trên trời xanh

13:54 | 20/12/2019

Phật Đạo Online: Trong chuyến Hoằng Pháp của Ngài Hungka Rinpoche tại Việt Nam năm 2019, trong một lần ngồi ngoài không gian tĩnh mịch, bỗng hiện lên trên tầng cao một vầng mây hình ngựa Lungta đang vung cành bay trên nên trời xanh. Theo truyền thống Tây Tạng thì đây là dấu hiệu Kiết tường. Hungka Rinpoche đã viết một bài thơ ngắn tại chỗ tặng các đệ tử của mình.

 

Các Phật tử của Ngài cho rằng “Đây là dấu hiệu tuyệt vời rằng công hạnh của Rinpoche sẽ tiến triển thuận lợi và đạt thành tựu lớn. Trong văn hóa Phật Giáo Tây Tạng Linh Mã (Ngựa Thiêng Lungta) phi nhanh là dấu hiệu kiết tường, may mắn, dẹp trừ chướng ngại, thành tựu ước nguyện và thịnh vượng.

 

Ngài Hungka Rinpoche và vầng mây tụ lại hình ngựa Lungta trắng trên cao chếch trên đầu của Ngài

 

Hình ngựa Lungta trên cờ Lungta

Đám mây hình ngựa Lungta

 

Bài thơ được viết bằng tiếng Phạn đã dịch ra tiếng Anh. Sau đây lược dịch thành tiếng Việt:

 

Bầu trời xanh – hiện Mạn Đà La
Mây trắng bay ngang hình cầu vồng
Hiện một Tuấn mã Lungta sải cánh gió
Trải đường Kiết tường tráng lệ trên trời cao.