Thụy Điển: Tăng đoàn Ngài Nyima Rinpoche hoằng Pháp tại chùa Đại Bi Tâm

13:35 | 05/08/2017

Thượng tọa Thích Phật Đạo

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Ngày 8. 8. 2017,  Tăng đoàn của Ngài Nyima Rinpoche từ Ấn Độ sẽ quang lâm tại Chùa Đại Bi Tâm để tổ chức Pháp hội tại chùa Đại Bi Tâm I và II. Ban tổ chức hoan hỷ kính mời các vị Chư Tăng, Chư Ni, các quý Phật tử gần xa vân tập về chùa Đại Bi Tâm tham dự Pháp hội.   

Với tình yêu thương và lòng từ bi rộng lớn, Rinpoche sẽ trao truyền Quán đảnh giáo Pháp, giúp cho các Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử tu học để đem lợi lạc cho hết thẩy chúng sinh.

 

Chương trình Pháp hội diễn ra tại chùa I và chùa II, gồm có:

- Lập Mandala và cúng dường Mandala

- Truyền Quán đảnh

- Cúng dường hương (cúng hỏa tịnh) nhằm tiêu trừ chướng ngại, cho mong ước thành tựu.

- Hoằng Pháp

 

 

- Mọi chi tiết xin liên hệ:

* Thầy Phật Đạo  :  0708-306-157
* ĐT bàn              :  042-834-06
* Sư Cô Pháp Trí :  ĐT bàn 037092300


- Chú Ý:

- Quý vị Phật tử ở xa muốn nếu ngủ lại chùa để tiện Tu học, vui lòng thông báo để Ban tổ chức lo liệu.

  Ban tổ chức xin cám ơn. Cầu chúc tất cả luôn thuận duyên tu tấn.

 

 Thượng tọa Thích Phật Đạo kính mời !

 

 Om Mani Padme Hum