Chương trình cúng dường đèn tu viện Thangkar Dechen Choling – Nepal

23:39 | 01/12/2019

Đạo tràng Dipkar Việt Nam

Phật Đạo Online: Tu viện Thangkar đã hoàn thành việc chuẩn bị các ngọn đèn để cúng dường chư Phật. Quý vị có thể đăng ký cho bản than hoặc đại diện cho những người thân trong gia đình và họ hàng – đăng  ký dâng đèn cúng Phật.

Tu viện cúng dường đèn ngay phía trước Điện thờ Xá lợi Phật trước các Đức Phật cùng các ngọn đèn mà quý vị dâng cúng và có một ban thờ Đức Phật Văn Thù rất cổ xưa và vô cùng linh thiêng. Chương trình được thực hiện hàng năm.

Tu viện đã chuẩn bị các ngọn đèn để quý vị có thể dâng cúng, cầu nguyện và xin gia trì từ các Đức Phật:

1. Đức Dược Sư: cầu nguyện sức khỏe;

2. Đức Lục Độ Mẫu: cầu cho các ước nguyện được thành tựu;

3. Đức Vô Lượng Thọ: cầu nguyện cho sự trường thọ;

4. Đức Bạch Tài Bảo: cầu nguyện sự may mắn, thành công và thịnh vượng.

Quý vị đăng ký cúng dường đèn sẽ được viết tên lên những ngọn đèn và được xướng danh trong các thời kinh hàng tuần tại Điện thờ Xá lợi Phật. Ngài Khangser Rinpoche cũng sẽ có mặt trong các thời cầu nguyện khi Thầy ở Nepal.

 

Bức tượng cổ  Đức Phật Văn Thù Sư 

 

 

Nếu quý vị có tâm cúng dường, xin vui lòng đăng ký theo hình thức như sau:

Cúng dường đèn theo năm: USD120/năm/đèn (VND 2.330.000/năm/đèn)

Đèn của quý vị dâng cúng Phật sẽ được thắp sáng và cầu nguyện trong suốt năm.

Tất cả phần đóng góp USD120/năm của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp đến Tu viện để hỗ trợ quỹ thực phẩm và quỹ giáo dục cho các tăng nhi.

Để đăng ký đèn, quý vị vui lòng liên hệ:

Email: minhnguyen03122005@gmail.com

Hoặc Email: lcbngoc18@gmail.com

Quý vị có thể gửi thông tin tên hoặc gia đình cần cầu nguyện cụ thể.

Đây là dự án Cúng dường đèn đầu tiên của Tu viện nên số lượng đèn có hạn. Thành thật xin lỗi quý vị trước và xin quý vị thứ lỗi vì có thể tu viện sẽ không có đủ đèn cho tất cả mọi người đăng ký.

Ngoài ra, chỗ viết tên của quý vị trên đèn cũng nên viết ngắn gọn, tối đa là 20 kí tự. Vì vậy, quý vị vui lòng đảm bảo tên đăng kí nằm trong giới hạn cho phép để có thể đủ chỗ viết được trên đèn.

Đạo tràng Dipkar Việt Nam xin trân trọng cảm ơn