Chúc mừng Tết Losar Tây Tạng 2020

14:26 | 19/02/2020


Phật Đạo Online: Từ hàng ngàn năm qua, theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng ngày tết Losar. Năm 2020 tết Tây Tạng tương ứng vào mùng 1. 2. Âm lịch Việt Nam, vào ngày 24/02/2020 dương lịch.

 

Tết Losar là ngày Tết quan trọng nhất của Tây Tạng và vương quốc Bhutan. Các Lễ hội se diễn ra từ ngày 24/2 đến 09/03/2020.

 

Theo lịch sử Phật giáo, tại Ấn Độ thời Đức Phật ngày xưa có sáu trường phái ngoại đạo luôn phô diễn thần thông để thu hút đệ tử. Cả sáu giáo phái này đã luôn khoe khoang và thách thức Đức Phật Thích Ca thi tỷ thần thông.

 

Đức Phật quán xét rằng: Nếu thí triển thần thông sẽ trực tiếp truyền được cảm hứng cho nhiều người theo Ngài phát khởi tâm Bồ đề và sẽ tiến vào con đường thực hành Giáo Pháp nên Ngài đã nhận lời thách đấu.

 

Trong ngày Tết Losar, các Rinpoche, các vị Khenpo, các Lama

các Chư Tăng của dong Mindroling đang cầu nguyện trong Tu viện

 

Quả đúng là sau cuộc tỷ thí thần thông đã có 80.000 người dân theo Ngài trở thành phật tử, và có 84.000 tín đồ của đạo Hindu phát khởi tín tâm theo Ngài, chứng đạt giải thoát và tang trưởnmg tâm Bồ Đề.

 

Từ đó đến nay, ngày 1. 1 đến 15. 1 (theo lịch Tây Tạng là ngày Chotrul Duchen) là ngày đại Cát tường, đại phước lành, tiêu trừ nghiệp xấu.

 

Các Phật tử Phật giáo Kim Cang Thừa múa hát trên đường phố

 

 

Các Chư Tăng trong trang phục Hộ Thần, Hộ Pháp phô diễn các điệu múa xua đuổi tà ma

 

Nếu thực hành những thiện hạnh như tụng kinh tán thán Đức Phật, trì chú, thiền định, cúng dường, ăn chay, phóng sinh ... tích lũy và hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sinh vào những ngày này công đức tăng trưởng 100.000.000 lần. Mọi ác nghiệp xấu được tiêu trừ 100 triệu lần.