Chào mừng năm mới 2021

05:07 | 01/01/2021

Phật Đạo Online: Thân chúc tất cả bạn đọc năm  mới 2021 tu học tinh tấn – cùng gia đình nhiều May mắn - Mạnh khỏe và Hạnh phúc

 

Năm mới xin cầu nguyện cho dịch bệnh năm cũ mau qua. Cầu cho thế giới an bình. Cầu cho vạn vật trên trái đất được tự do, hạnh phúc.

 

Kính chúc mọi người thân tâm An lạc.

 

Tâm bình – Thế giới bình.