Lời giảng của Ngài Khangser Rinpoche

20:40 | 05/02/2020

Đạo tràng Dipkar Việt Nam

Phật Đạo Online: Cách tốt nhất và dễ nhất để tích tập công đức là thực hành tâm bồ đề. Bất cứ ai thực hành tâm bồ đề cũng đều tích tập được vô lượng công đức. Thực hành nuôi dưỡng tâm bồ đề chỉ trong ba đến bốn phút thôi thì bạn cũng đã tích tập rất nhiều công đức, công đức tích tập được là vô lượng. Đây là điểm mấu chốt trong thực hành Phật pháp nhưng rất nhiều người lại không chú tâm. Thay vào đó, họ nghĩ rằng cầu nguyện Tài Bảo Vương hay các bổn tôn thì sẽ nhận gia trì rất nhanh. Đây là một cách hiểu hoàn toàn sai lầm.

 

Đảnh lễ:

Bước đầu tiên trong bảy pháp gia hành là đảnh lễ. Đảnh lễ có ba loại: đảnh lễ bằng thân, bằng khẩu và bằng ý. Buổi sáng nếu có thời gian thì đầu tiên cần đảnh lễ bằng thân. Hai bàn tay lúc nào cũng phải đụng vào ba nơi đỉnh đầu, cổ và tâm vì ba nơi này là ba luân xa căn bản. Có ba luân xa căn bản đó là luân xa ở đỉnh đầu, luân xa ở cổ và luân xa ở tâm. Do đó, cần phải đụng vào ba nơi này.

 

 

Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quí vị. Khi chắp hai tay lại thì hai ngón cái phải để vào bên trong lý do là khí không lưu thông trong trung mạch trong cơ thể chúng ta và với hai ngón cái để vào bên trong thì sẽ tạo sự kết nối nhằm dẫn khí vào trung mạch. Cho nên nhất định phải cho hai ngón cái vào bên trong, hai bàn tay chắp lại có hình dáng giống như viên bảo châu. Khi đảnh lễ hai tay cần phải chạm vào ba nơi đỉnh đầu, cổ và tâm. Để hai bàn tay chắp lại rồi để lên đỉnh đầu, nơi cổ và nơi tâm biểu hiện điều gì? Biểu hiện việc khai mở ba luân xa chánh nằm trên đường trung mạch. Khi mà khai mở được ba luân xa căn bản thì mới nhận được sự ban phước của chư Phật. Sự ban phước đó có thể ban trên đỉnh đầu, hay qua cổ, qua tâm của chúng ta. Cho nên cần phải khai mở các luân xa căn bản. Sáng thức dậy chúng ta phải đảnh lễ ba lễ.