Truyền thuyết Bồ Tát Quán Âm

Quán Âm độ Di Lặc

07:33 | 30/10/2019

Diệu Hạnh Phật Đạo Online Trước khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật ngài là con của một gia đình tài chủ rất giàu có Từ nhỏ sinh ra đã trắng trẻo mập mạp suốt ngày cười hà hà ...

Quán Âm độ Vi Đà

05:36 | 06/09/2019

Diệu Hạnh Phật Đạo Online Vi Đà là một vị thiên tướng hộ Pháp của Phật giáo Tương truyền rằng ngài là một trong 8 vị đại thần tướng của Nam phương Tăng Trưởng Đại Thiên Vương một trong bốn Đại Thiên Vương ...

Chữ tâm trên đá – Quán Âm độ Thiện Tài

11:38 | 21/09/2018

Phật Đạo Online Từ nhỏ Thiện Tài là đứa trẻ không cha không mẹ sống rất khổ sở phải gánh nước đi bán mà sống Cậu nghèo thật là nghèo nghèo đến nỗi không có lấy một cái thùng mà phải lấy ...

Long nữ bái Quán Âm

13:47 | 19/07/2018

Diệu Hạnh Giao Trinh dịch Nguyễn Minh Tiến hiệu đính Phật Đạo Online Trong những hình tượng của Quán Âm đại sĩ thường có một cặp đồng nam đồng nữ đứng hai bên Đồng nam tên là Thiện ...

Quán Âm khiêu

00:49 | 03/03/2018

Diệu Hạnh Giao Trinh dịch Nguyễn Minh Tiến hiệu đính và giới thiệu Phật Đạo Online Quán Âm Đại Sĩ ở núi Phổ Đà đọc kinh thuyết Pháp và tu thành Phật rồi bèn đi đến Tây Phương Cực Lạc tham bái Như ...

Quán Âm chọn Đạo tràng

22:41 | 29/01/2018

Diệu Hạnh Giao Trinh dịch Nguyễn Minh Tiến hiệu đính Phật Đạo Online Sau khi triều bái đức Phật ở Tây phương về Quán Âm Đại sĩ muốn tìm một chỗ lập đạo tràng để truyền kinh thuyết pháp ...

Thăm chùa Dâu đất Kinh Bắc

14:34 | 28/05/2017

Bài và ảnh Diệu Thủy Phật Đạo Online Đã trên 30 năm sống ở Sài Gòn thủa tôi còn trẻ chưa hiểu đạo Phật nên không biết đến chùa Dâu Nhưng rồi trong một lần ra Hà Nội tôi ...

Phát hiện dấu tích mới nơi Đức Phật đản sinh

10:03 | 02/09/2015

Phật Đạo Online Các nhà khảo cổ đang khảo sát tại nơi Đức Phật đản sinh đã phát hiện những di vật cổ xưa nhất của Phật giáo từ trước đến nay Họ đã tìm thấy một công trình bằng gỗ có niên đại ...

Tiếc thương vô vàn Thánh tăng KyabJe TrulShik RinPoChe

10:03 | 02/09/2015

Phật Đạo Online Một ngày đầu tháng 9 năm 2011 trời thu vẫn trong xanh nhưng tầng mây trắng như ngừng trôi gió như ngừng thổi lòng người lắng sâu để cùng lắng nghe một tin buồn hơn nước mắt từ Văn phòng Trung ương ...