Lịch sử Phật giáo

Chúc mừng Tết Losar Tây Tạng 2020

14:26 | 19/02/2020

Phật Đạo Online Từ hàng ngàn năm qua theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng ngày tết Losar Năm 2020 tết Tây Tạng tương ứng vào mùng 1 2 Âm lịch Việt Nam vào ngày 24 02 2020 dương lịch ...